Välkommen

Beaivi är ett utvecklingsprojekt för att öka det individuella lärandet i Sápmi.

V Ä L K O M M E N

Beaivi är ett projekt som ägs av Svenska Samernas Riksförbund, SSR, och är helt finansierat av Europeiska Socialfonden. Projektet varar mellan 1 januari 2012 till 30 juni 2013. Projektet föddes ur tanken om att få ner den psykiska ohälsan bland renskötarna och att ge möjligheter att få upp lönsamheten.


Vad tyckte DU?

Utvärdera oss som har jobbat med Beaivi

Följ länken nedan och gör en snabb utvärdering av oss
Har vi gjort någon skillnad
Har vi lyckats med det vi satte oss för att göra

Nu har du möjlighet att berätta om dina intryck.

Till utvärderingen

read more

Nu är det över

Nu är projektet över för denna gång men SSR ska ansöka om en ny omgång med start från och med januari 2014.
Tills dess
Tack så länge

read more